Materials World Modules (MWM) là một Chương trình STEM tích hợp dựa trên các chủ đề xuyên suốt từ lĩnh vực liên ngành của Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (MSE) và Công nghệ Nano, được thành lập vào năm 1993 với sự tài trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) và được phát triển thêm dưới sự Sáng kiến ​​Công nghệ Nano Quốc gia (NNI) và thông qua các khoản tài trợ tiếp theo từ NSF, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và ngành công nghiệp.

Điểm mạnh

Dưới đây là một số điểm mạnh độc đáo của chương trình MWM:

  • Tương tác và làm việc hiệu quả với các trường học, học khu và các cơ quan liên bang
  • Hỗ trợ hàng trăm trường học, hàng nghìn giáo viên mầm non và tiếp cận hơn 200.000 học sinh trên khắp thế giới (với phạm vi toàn cầu đến Mexico, Qatar, Trung Quốc và Singapore)
  • Được Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia công nhận vì nỗ lực đưa kỹ thuật vào chương trình giảng dạy của Hoa Kỳ ( Báo cáo Giáo dục Kỹ thuật K-12 của Ủy ban , 2009)
  • Cung cấp một chương trình STEM tích hợp theo hướng nghiên cứu
  • Mang đến cho các lớp học một cuộc điều tra độc đáo và thiết kế kỹ thuật sư phạm mà đáp ứng NGSS và 21 công trình thế kỷ kỹ năng thiết lập
  • Cung cấp chương trình tương tác không gian mạng / không gian thực với đánh giá thời gian thực
  • Giới thiệu một cách tiếp cận mới đối với việc học và dạy thế kỷ 21 bằng cách áp dụng tích hợp ngang và dọc của chương trình giảng dạy STEM
  • Cung cấp các thực hành nghiên cứu mới nhất trực tiếp vào các lớp học của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Thúc đẩy sự hỗ trợ của cộng đồng để thúc đẩy khả năng đọc viết STEM, lực lượng lao động trong khu vực và phát triển kinh tế

Mô-đun

MWM đã sản xuất mười sáu mô-đun liên ngành được thiết kế để sử dụng trong các lớp học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các mô-đun mô tả cách vật liệu và đặc tính của chúng có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu và biến đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các chủ đề mô-đun cắt ngang các ngành khoa học và liên kết chúng với các ứng dụng kỹ thuật, toán học và công nghệ.

Sự tác động

Các nghiên cứu về tác động quốc gia trên 3.000 sinh viên cho một mô-đun 2 tuần (được thực hiện trong một loạt các phòng học khoa học và khu vực địa lý) cho thấy thành tích trung bình đạt được là 2-3 độ lệch chuẩn, so với 0,8 độ lệch chuẩn đối với một lớp học truyền thống. Hơn nữa, mức tăng thành tích trung bình là 2,5 sigma đạt được bất kể giới tính học sinh, nền tảng, bối cảnh lớp học hoặc kinh nghiệm của giáo viên với sự thành công như nhau trên khắp thế giới.

Mức tăng tương tự cũng đạt được ở Mexico, Trung Quốc và Trung Đông (Qatar). Hãy tưởng tượng những lợi ích thu được từ việc kết hợp tất cả mười sáu mô-đun MWM vào chương trình giảng dạy STEM.