NanoDays tại Đại học Northwestern (tháng 4 năm 2009)

Mô-đun Thế giới Vật liệu (MWM) và Trung tâm Quốc gia Học tập và Giảng dạy về Khoa học và Kỹ thuật Quy mô nano (NCLT) đã tài trợ cho NanoDays ™ 2009 vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 tại Đại học Northwestern.

NanoDays là một lễ hội toàn quốc gồm các chương trình giáo dục về khoa học và kỹ thuật quy mô nano và tác động tiềm tàng của nó đối với tương lai. Các hoạt động của NanoDays đã tạo ra những trải nghiệm học tập độc đáo cho cả trẻ em và người lớn để khám phá thế giới nhỏ bé của các nguyên tử, phân tử và lực ở quy mô nano. Các học sinh Tây Bắc hiện tại đã tình nguyện thực hiện các hoạt động với sự tham gia của gần 50 giáo viên, học sinh và phụ huynh địa phương. Mark Hersam , Giáo sư Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu và Giáo sư Hóa học, đã cung cấp bài phát biểu quan trọng: Giới thiệu về kích thước nano.