Materials World Modules (MWM) là đơn vị dựa trên thiết kế, tìm hiểu và thực hành dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Dựa trên các nguyên tắc khoa học vật liệu và công nghệ nano, phương pháp tiếp cận liên ngành này thu hút học sinh, bổ sung sự phù hợp với chương trình học truyền thống và đã được chứng minh là cải thiện kiến ​​thức khoa học cho tất cả học sinh.

MWM cung cấp các hội thảo phát triển chuyên môn tùy chỉnh cho giáo viên. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Sứ mệnh và Mục tiêu của MWM

Nhiệm vụ của Chương trình MWM là để phát triển một chương trình giáo dục mầm non đại học hiệu quả để chuẩn bị cho sinh viên kiến thức STEM và trang bị cho họ 21 st kỹ năng thế kỷ thiết lập để trở thành một lực lượng lao động STEM có thẩm quyền và sáng tạo và một công dân có trách nhiệm trên toàn cầu dựa trên lõi MWM sau giá trị:

  1. Cải thiện giáo dục STEM và khả năng đọc viết bằng cách  kết hợp “T” & “E” trong STEM –  kết hợp thiết kế kỹ thuật và các ứng dụng công nghệ có liên quan vào giảng dạy trong lớp học và giúp các trường học biến thực hành khoa học và kỹ thuật trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của họ.
  2. Đáp ứng các Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Tiếp theo ( NGSS , phát hành vào năm 2013) thông qua thực hành nghiên cứu khoa học và thiết kế kỹ thuật của MWM – trung tâm của chu trình R&D công nghệ.
  3. Việc sử dụng đa phương tiện kỹ thuật số và công nghệ học tập tương tác để tiếp cận số lượng lớn hơn sinh viên và cung cấp cơ hội tiếp cận bình đẳng và hỗ trợ học tập được cá nhân hóa cho tất cả mọi người.
  4. Một cách tiếp cận cộng đồng hợp tác mà cầu khoảng trống giữa các ngành, lĩnh vực và cấp lớp và giữ kiến thức mới và quan điểm chảy vào lớp học.